Homeopātiskā aptieka
0,00 Apskatīt grozu 0

Bronchipret TI šķidrums iekšķīgai lietošanai 100ml

Apraksts

Thymi herbae extractum fluidum

 

Hederae helicis folii extractum fluidum

 

9,43

Noliktavā 4

Skaits
Pirms zāļu lietošanas, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
Par zāļu lietošanu konsultēties pie ārsta vai farmaceita.
UZMANĪBU! ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Bronchipret TI ir augu izcelsmes zāles produktīva klepus mazināšanai akūta bronhīta gadījumā un atkrēpošanas veicināšanai.

 

Skatīt reģistros >

1 g (atbilst 0,89 ml) Bronchipret TI satur:

 

Aktīvās vielas ir:

 

 • 150mg timiāna lakstu (Thymus vulgaris L., Thymus zygis L., herba) šķidrā ekstrakta (Thymi herbae extractum fluidum) (1:2‑2,5). Ekstraģents: 10 % (masas %) amonjaka šķīduma: 85 % (masas %) glicerīna: 90 % (tilp. %) alkohola (etilspirta): ūdens (1:20:70:109);
 • 15mg vijīgās efejas lapu (Hedera helix L., folium) šķidrā ekstrakta (Hederae helicis folii extractum fluidum) (1:1).Ekstraģents: 70 % (tilp. %) alkohola (etilspirta).

 

Citas sastāvdaļas ir citronskābes monohidrāts, attīrīts ūdens, kālija sorbāts, maltīta šķīdums, alkohols (etilspirts) un

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

 

Ja vien ārsts nav nozīmējis savādāk, Bronchipret TI jālieto 3 reizes dienā, izmantojot iepakojumā esošo mērtrauciņu dozēšanai, atbilstoši vecumam, kā norādīts tabulā zemāk:

Vecums Deva (ml)

(3 reizes dienā)

Kopējā dienas deva
Bērni vecumā no 1 līdz 5 gadiem 3,2 ml 9,6 ml
Bērni vecumā no 6 līdz 11 gadiem 4,3 ml 12,9 ml
Pieaugušie un pusaudži vecumā no 12 gadiem 5,4 ml 16,2 ml

 

Ja pēc 7 dienām Jūs nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

 

 

Lietošana bērniem

 

Bronchipret TI nedrīkst lietot bērniem līdz 1 gada vecumam.

Gadījumā, ja šīs zāles lieto bērniem vecumā no 1 līdz 5 gadiem, jākonsultējas ar ārstu.

 

Iekšķīgai lietošanai

 

 • Bronchipret TI jālieto neatšķaidītu. Pēc šo zāļu lietošanas, jāuzdzer nedaudz šķidruma (ieteicams ūdeni).

 

 • Pirms katras lietošanas reizes zāles labi jāsaskalo!

 

 • Terapijas ilgums ir atkarīgs no slimības smaguma pakāpes

 

Ja esat lietojis Bronchipret TI vairāk nekā noteikts

 

Pārdozēšanas gadījumā var rasties kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi, vemšana un caureja.

Tādā gadījumā konsultējieties ar ārstu. Ārsts izlems, vai nepieciešama jebkāda cita rīcība.

 

 

Ja esat aizmirsis lietot Bronchipret TI

 

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu, lietojiet parasto devu un turpiniet zāles lietot kā to nozīmējis ārsts vai kā norādīts 3. punktā „Kā lietot Bronchipret TI”.

 

 

Ja pārtraucat lietot Bronchipret TI

 

Jūs varat pārtraukt Bronchipret TI lietošanu bez jebkādām problēmām.

 

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

 

Nelietojiet Bronchipret TI šādos gadījumos:

 

 • ja Jums ir alerģija pret efeju, timiānu, citiem panātru (Lamiaceae) un efejas (Araliacea) dzimtas augiem vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

 

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

 

 • Pirms Bronchipret TI lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. 

 

 • Ja sūdzības saglabājas ilgāk par 1 nedēļu, kā arī elpas trūkuma, drudža un strutainu vai asiņainu krēpu gadījumā, jākonsultējas ar ārstu.

 

 • Pacientiem ar gastrītu (kuņģa iekaisums) vai kuņģa čūlu jāievēro piesardzība.

 

 • Vienlaicīga lietošana ar opioīdu pretklepus līdzekļiem, piemēram, kodeīnu vai dekstrometorfānu nav ieteicama bez ārsta norādījuma.

 

 

Bērni

 

Bronchipret TI nedrīkst lietot bērniem līdz 1 gada vecumam.

 

 

Citas zāles un Bronchipret TI

 

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Mijiedarbība ar citām zālēm līdz šim nav zināma.

 

 

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

 

 • Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai arī Jūs plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

 

 • Tā kā nav pietiekamu pētījumu, Bronchipret TI nedrīkst lietot grūtnieces un mātes, kuras baro bērnu ar krūti.

 

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

 

Lietojot ieteiktajās devās, šīs zāles neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

 

 

Bronchipret TI satur maltītu un alkoholu (etilspirtu)

 

Šīs zāles satur maltītu. Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

 

Šīs zāles satur 300 mg alkohola (etilspirta) katros 5,4 ml, kas ir līdzvērtīgi 56 mg/ml (7 % (tilp. %). Šo zāļu daudzums 5,4 ml ir līdzvērtīgi 8 ml alus vai 3 ml vīna.

 

Alkohola daudzums zālēs visticamāk neizraisīs ietekmi uz pieaugušajiem un pusaudžiem, un ietekme uz bērniem visticamāk nebūs ievērojama. Tas var ietekmēt jaunākus bērnus, piemēram, izraisīt miegainību.

 

Alkohola daudzums zālēs var ietekmēt citu Zāļu iedarbību. Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja lietojat citas zāles.

 

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

 

Ja Jums ir atkarība no alkohola, pirms šo Zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

 

 

 

Iespējamās blakusparādības

 

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

 

Retākos gadījumos (var rasties mazāk nekā 1 no 100 cilvēkiem) rodas kuņģa‑zarnu trakta darbības traucējumi, piemēram, spazmas, slikta dūša, vemšana, un caureja.

 

Retos gadījumos (var rasties mazāk nekā 1 no 1000 cilvēkiem) var rasties paaugstinātas jutības reakcijas, piemēram, izsitumi.

 

Iespējamas arī tādas paaugstinātas jutības reakcijas, kā elpas trūkums, nātrene, sejas, mutes un/vai rīkles pietūkums (sastopamībasbiežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

 

Parādoties pirmajām paaugstinātas jutības reakcijas pazīmēm, Bronchipret TI lietošana jāpārtrauc un jākonsultējas ar ārstu.

 

 

Ziņošana par blakusparādībām

 

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā.

 

Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

 

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

 

Kā uzglabāt BronchipretTI

 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

 

Pēc pudelītes pirmreizējās atvēršanas jāizlieto 6 mēnešu laikā.

 

Pēc pudelītes pirmreizējās atvēršanas uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

 

Uzglabāšanas laikā iespējama viegla saduļķošanās vai nogulšņu rašanās, tomēr tas neietekmē šo zāļu drošumu un efektivitāti.

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

BIONORICA SE Kerschensteinerstrasse 11 15 92318 Neumarkt, Vācija Tālr.: +49 9181 23190 Faksa Nr.: +49 9181 231265

Skatīt reģistros >

Vairāk produktu kategorijā Bezrecepšu medikamenti

Vairāk produktu kategorijā Bezrecepšu medikamenti