Homeopātiskā aptieka
0,00 Apskatīt grozu 0

Bērza darva 40ml

Apraksts

Lietošanai kosmetoloģijā – kosmētisko līdzekļu bagātināšanai.

3,50

Nav noliktavā

Lietošanai kosmetoloģijā - kosmētisko līdzekļu bagātināšanai.      

100% bērzu darva

Ārīgi: lietot tikai atšķaidītu. Lietošanai kosmetoloģijā – kosmētisko līdzekļu bagātināšanai.

Brīdinājums: nelietot  individuālas nepanesības gadījumā, bērniem līdz 12 g.v., grūtniecēm, barojošām mātēm.

Uzmanību! Kairina ādu. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. Kairina acis.

SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt.

Ja acu iekaisums nepāriet, lūdziet mediķu palīdzību.

Glabāt labi vēdināmās telpās, atsevišķi no pārtikas, slēgtā veidā, t°5 līdz 25°C. Sargāt no bērniem!

"Natuaļnije masla" OOO, Krievija

Vairāk produktu kategorijā Medicīnas preces

Vairāk produktu kategorijā Medicīnas preces